Vår filosofi

All träning syftar mot att vi skall kunna ge vår hund friheten och vara lös men att ändå ha så starkt mentalt koppel att det håller för alla de retningar och oförutsedda händelser som vi kan utsättas för varje dag som hundägare.

Vad vi uppfattar som störningar och problem varierar mellan olika ekipage men lösningen är alltid en individanpassad träning med massor av kärlek och tydliga ramar.

Vägen till lös hund går alltid genom träning med koppel där vi ställer små krav i början för att succesivt öka dem i takt med att hunden och vi blir duktigare.

När hunden lärt sig ett ord eller moment använder vi varken godis eller avledning med föremål för att lura och muta hunden i träningen utan visar uppskattning och missnöje på ett sådant sätt att vi ser och vet att hunden förstår vad vi vill. Det är viktigt att man förstår att grunden till ett bra förhållande och fungerande vardagslydnad med retningar som t ex vilt, löptikar, kattjakter, hundbråk etc aldrig kan bygga på att vi mutar och lurar vår bästa vän.

Ganska snart brukar det stå klart att hunden är det minsta problemet och att föraren är den som har det svårast och måste ändra sig i sitt förhållande till hunden.

När vi blivit så tydliga, att vi kan arbeta med 95% beröm, kärlek och motivation och 5% "dominans", börjar vi närma oss målet.

När vår hund söker kontakt med oss även under störningarna har vi också den dialog som gör att vi med gott samvete kan ge vår hund friheten den så gärna vill ha.

Vi får aldrig glömma att ansvaret alltid är vårt.

Lycka till!

 

 

Hundträning Filosofihunden